dilluns, 18 de gener de 2016

EFECTO DOPPLER - 13 roses i una bala


"Efecto Doppler són un parella de valencianes que, juntament amb DJ Rule als plats, omplin els escenaris de flow feminista des de 2012. El seu nom prové d'un concepte de la física, carrera que estudien ambdues, que defineix el canvi de la freqüència d'una ona produït pel moviment relatiu que genera l'ona respecte de la persona que l'observa. Wikipedia ens diria que “el científic neerlandés Christoph Hendrik Diederik Buys Ballot va demostrar en 1845 que el to d'un so emès per una font que s'aproxima a qui escolta és més agut que si la font s'allunya”. Nosaltres diem que des de lluny o des de prop, les Efecto Doppler convencen amb lletres potents i contundents com 13 roses i una bala /.../. Canten en valencià i en castellà i signen les seues creacions amb llicència d'autoria Creative Commons, perquè, com elles diuen parafrasejant Frida Kahlo, “som llicència lliure no subjectes a cap directriu“." Font: Calala, fondo de mujeres.